Blog

11 Şubat 2016

J-Box (Toplama Kutusu Kartı) Nedir?

Elektronik kantarlarda bulunan her bir loadcell’in birleştirildiği ve tartım indikatörüne tek kablo halinde taşındığı elektronik karta J-Box denir. J-Box’a loadcell’lerin besleme ve sinyal uçları bağlandığı gibi kendi iç topraklama uçları da bağlanır. Kart içerisinde mevcut olan direnç,diyot ve trimpotlar (elektronik elemanlar) köşe yüklerinin eşitlenmesinde etkin olduğu gibi sistemin korunmasında da büyük etkendir.

J-Box kartı olmadan da (düz bağlanarak) çalışabilen Loadcell’lerin köşe eşitlenmesi yapılamaz ve kaçak akımlara karşı korunmasız olurlar.

Teknik Bilgiler ,
About admin