Blog

11 Şubat 2016

Loadcell (Yük Hücresi) Nedir?

Loadcell (Yük hücreleri ), hem akademik çalışmalarda ve laboratuvarlarda, hem de endüstriyel tesislerde, depolama tanklarında, silolarda, aktüvatörlerde ve pistonlarda sıklıkla kullanılan yük ya da kuvvet ölçme sensorudur. Sadece basma yönünde, basma-çekme yönlerinde ya da farklı konfigürasyon ve geometrilerde(eğilme, kesme vb.) çalışan modelleri vardır. İki yönde çalışanlarına kuvvet sensörü (force transducer) adı da verilebilmektedir.

Temel çalışma prensibi, strain gauge’lere(gerinim pulları) dayanır. Birim deformasyon ölçebilen bu küçük pullar, çeşitli konfigürasyonlarda özellikleri tanımlı çelikler üzerine yapıştırılır. Strain gauge’ler ölçtükleri yük nedeniyle oluşan elastik bölgedeki fiziksel deformasyonu, elektriksel sinyallere dönüştürerek veri toplama sistemi tarafından algılanmasını sağlarlar. Fiziksel deformasyon verisi, birim deformasyon formatında ölçüldüğünde, çeşitli malzeme özelliklerinden (elastik modül, poisson oranı vb.) yüke ulaşmak mümkündür. Tüm bu parametrelerden ulaşılması gerekli kalibrasyon adımları fabrika aşamasında yapılarak, yük hücreleri kullanıcıya birim yük başına ne kadar elektriksel voltaj çıkışı alabileceğini hesaplayabileceği bir katsayı ile gelir.

Teknik Bilgiler ,
About admin