Tag Archives: J-Box (Toplama Kutusu Kartı) Nedir?

11 Şubat 2016

J-Box (Toplama Kutusu Kartı) Nedir?

Elektronik kantarlarda bulunan her bir loadcell’in birleştirildiği ve tartım indikatörüne tek kablo halinde taşındığı elektronik karta J-Box denir. J-Box’a loadcell’lerin besleme ve sinyal uçları bağlandığı gibi kendi iç topraklama uçları da bağlanır. Kart içerisinde mevcut olan direnç,diyot ve trimpotlar (elektronik elemanlar) köşe yüklerinin eşitlenmesinde etkin olduğu gibi sistemin korunmasında da büyük etkendir. J-Box kartı olmadan […]

Teknik Bilgiler