Teknik Bilgiler

11 Şubat 2016

Topraklama Nedir?

Gerilim altında olmayan bütün tesisat kısımlarının, uygun iletkenlerle toprak kitlesi içerisine yerleştirilmiş bir iletken cisme (elektrot) bağlanmasına topraklama denir. Topraklama sayesinde cihaz üzerindeki kaçak akımlar ve statik elektrik toprağa akar, böylece cihazların zarar görmesini ve hata yapması önlenir. Ülkemizde elektrik hatlarının ve sistemlerin çıkarmış olduğu problemlerden dolayı voltaj, frekans değişmeleri ve elektrik kesilmelerine çok sık […]

Teknik Bilgiler
11 Şubat 2016

Taşıt Kantarı Nedir?

Günümüz sanayisinde ve ticaretinde mal alan,mal satan tüm sektörlerde ölçü ve standartların belirlenebilmesi için dolaylı olarak alınan veya satılan malın ederini belirlemek için kg bazında ölçmek büyük bir ihtiyaçtır. Yurtiçi veya yurtdışı lojistiğin daha çok taşıtlarla yapıldığı ticaret sektörlerinde alınan veya satılan malın taşıtla birlikte boş ve dolu tartarak net ağırlığı belirlemeye yarayan kantara taşıt […]

Teknik Bilgiler
11 Şubat 2016

Tartım Platformu Nedir?

Ağırlık ölçümlerinde yükün konuldu çelik ya da plastik kefeye tartım platformu denir. Kullanım alanına göre değişik çeşit ve ölçüleri de tasarlanır.

Teknik Bilgiler
11 Şubat 2016

Loadcell (Yük Hücresi) Nedir?

Loadcell (Yük hücreleri ), hem akademik çalışmalarda ve laboratuvarlarda, hem de endüstriyel tesislerde, depolama tanklarında, silolarda, aktüvatörlerde ve pistonlarda sıklıkla kullanılan yük ya da kuvvet ölçme sensorudur. Sadece basma yönünde, basma-çekme yönlerinde ya da farklı konfigürasyon ve geometrilerde(eğilme, kesme vb.) çalışan modelleri vardır. İki yönde çalışanlarına kuvvet sensörü (force transducer) adı da verilebilmektedir. Temel çalışma […]

Teknik Bilgiler
11 Şubat 2016

J-Box (Toplama Kutusu Kartı) Nedir?

Elektronik kantarlarda bulunan her bir loadcell’in birleştirildiği ve tartım indikatörüne tek kablo halinde taşındığı elektronik karta J-Box denir. J-Box’a loadcell’lerin besleme ve sinyal uçları bağlandığı gibi kendi iç topraklama uçları da bağlanır. Kart içerisinde mevcut olan direnç,diyot ve trimpotlar (elektronik elemanlar) köşe yüklerinin eşitlenmesinde etkin olduğu gibi sistemin korunmasında da büyük etkendir. J-Box kartı olmadan […]

Teknik Bilgiler
11 Şubat 2016

İndikatör Nedir?

Herhangi bir maddenin test edilen ortamda varlığını gösteren ayıraca indikatör denir. Elektronik tartı sistemlerinde bu işlem şu şekilde gerçekleşir, Platform üzerindeki ağırlığı Loadcell’ler mV olarak algılar ve indikatöre yollar. Tartım indikatör’ü ise aldığı mV ‘u kg olarak yorumlar.

Teknik Bilgiler
11 Şubat 2016

Elektronik Kantar Topraklaması

Kantarda bulunan her bir Loadcell’in yukarıdaki şekilde gördüğünüz gibi Gövde Topraklama Hattı olması gerekmektedir. Her Loadecell’in topraklama hattı ve tartım indikatör’ü tekbir noktada birleştirilir ve toprağa verilir. Böylece oluşabilecek kaçak akımlar ve statik elektrik sistem (loadcell’ler,indikatör,pc) üzerinden değil Topraklama Hattından geçerek elektronik sisteme zarar veremez. Topraklama hattının yapılmaması durumunda olabilecek kaçak akımlar ve statik elektrik […]

Teknik Bilgiler
11 Şubat 2016

Genel Teknik Bilgiler

Ağırlık Bir çok anlamı olması nedeniyle aşağıda yazılı olanlar için kullanılmasında kaçınılan kavram. – Tartı değeri – Kütle – Bir cismin kütlesi ile yerel düşme ivmesinin çarpımından bulunan ağırlık kuvveti. – Kütle birimlerine göre yapılmış ağırlık parçası veya tartım parçası. Ticarette ve ekonomide bir tartım sonucu için DIN 1305 standardına göre halen ağırlık kullanılabilir. Ağırlık […]

Teknik Bilgiler
11 Şubat 2015

Kalibrasyon Nedir?

Belirlenmiş koşullar altında doğruluğu bilinen bir referans ölçüm standardı veya ölçüm sistemini kullanarak doğruluğu aranan diğer bir standart veya test/ölçü aleti ya da sistemin doğruluğunun ölçülmesi, sapmalarının belirlenmesi ve rapor edilme işlemine kalibrasyon denir. Kantar Kalibrasyonu Nasıl Yapılır? Taşıt kantarlarında ise kalibrasyon işlemi maksimum kapasitenin en az %20′si kadar referans ağırlık ile yapılmaktadır. Bu referans […]

Teknik Bilgiler