Blog

11 Şubat 2016

Taşıt Kantarı Nedir?

Günümüz sanayisinde ve ticaretinde mal alan,mal satan tüm sektörlerde ölçü ve standartların belirlenebilmesi için dolaylı olarak alınan veya satılan malın ederini belirlemek için kg bazında ölçmek büyük bir ihtiyaçtır.

Yurtiçi veya yurtdışı lojistiğin daha çok taşıtlarla yapıldığı ticaret sektörlerinde alınan veya satılan malın taşıtla birlikte boş ve dolu tartarak net ağırlığı belirlemeye yarayan kantara taşıt kantarı denir.

Örneğin bir un fabrikası ona satılan buğdayı araçtan boşaltmadan önce taşıt kantarında tartar. Araç boşaltılır ve boş bir şekilde tekrar taşıt kantarında tartılır ve alınan buğday kg bazında net olarak ölçülmüş olur.Böylece hem zaman ve enerjiden tasarruf edilir hem de doğru,güvenilir bir ticaret gerçekleşmiş olur.

Teknik Bilgiler ,
About admin