Tag Archives: Loadcell (Yük Hücresi) Nedir?

11 Şubat 2016

Loadcell (Yük Hücresi) Nedir?

Loadcell (Yük hücreleri ), hem akademik çalışmalarda ve laboratuvarlarda, hem de endüstriyel tesislerde, depolama tanklarında, silolarda, aktüvatörlerde ve pistonlarda sıklıkla kullanılan yük ya da kuvvet ölçme sensorudur. Sadece basma yönünde, basma-çekme yönlerinde ya da farklı konfigürasyon ve geometrilerde(eğilme, kesme vb.) çalışan modelleri vardır. İki yönde çalışanlarına kuvvet sensörü (force transducer) adı da verilebilmektedir. Temel çalışma […]

Teknik Bilgiler