All posts by: admin

About admin
11 Şubat 2016

İndikatör Nedir?

Herhangi bir maddenin test edilen ortamda varlığını gösteren ayıraca indikatör denir. Elektronik tartı sistemlerinde bu işlem şu şekilde gerçekleşir, Platform üzerindeki ağırlığı Loadcell’ler mV olarak algılar ve indikatöre yollar. Tartım indikatör’ü ise aldığı mV ‘u kg olarak yorumlar.

Teknik Bilgiler
11 Şubat 2016

Elektronik Kantar Topraklaması

Kantarda bulunan her bir Loadcell’in yukarıdaki şekilde gördüğünüz gibi Gövde Topraklama Hattı olması gerekmektedir. Her Loadecell’in topraklama hattı ve tartım indikatör’ü tekbir noktada birleştirilir ve toprağa verilir. Böylece oluşabilecek kaçak akımlar ve statik elektrik sistem (loadcell’ler,indikatör,pc) üzerinden değil Topraklama Hattından geçerek elektronik sisteme zarar veremez. Topraklama hattının yapılmaması durumunda olabilecek kaçak akımlar ve statik elektrik […]

Teknik Bilgiler
11 Şubat 2016

Genel Teknik Bilgiler

Ağırlık Bir çok anlamı olması nedeniyle aşağıda yazılı olanlar için kullanılmasında kaçınılan kavram. – Tartı değeri – Kütle – Bir cismin kütlesi ile yerel düşme ivmesinin çarpımından bulunan ağırlık kuvveti. – Kütle birimlerine göre yapılmış ağırlık parçası veya tartım parçası. Ticarette ve ekonomide bir tartım sonucu için DIN 1305 standardına göre halen ağırlık kullanılabilir. Ağırlık […]

Teknik Bilgiler
11 Şubat 2015

Kalibrasyon Nedir?

Belirlenmiş koşullar altında doğruluğu bilinen bir referans ölçüm standardı veya ölçüm sistemini kullanarak doğruluğu aranan diğer bir standart veya test/ölçü aleti ya da sistemin doğruluğunun ölçülmesi, sapmalarının belirlenmesi ve rapor edilme işlemine kalibrasyon denir. Kantar Kalibrasyonu Nasıl Yapılır? Taşıt kantarlarında ise kalibrasyon işlemi maksimum kapasitenin en az %20′si kadar referans ağırlık ile yapılmaktadır. Bu referans […]

Teknik Bilgiler